ga naar   Obase
Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden:
De schooltijden van OBS Duiveland zijn in 2021/2022:
Maandag t/m vrijdag: 5 gelijke dagen model voor alle groepen.
’s Morgens: 8.30 uur tot 12.00 uur
Lunch: 12.00 uur tot 12.45 uur
’s Middags: 12.45 uur tot 14.15 uur

Vakanties 2021/2022:
Herfstvakantie: 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie: 24-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022  t/m 04-03-2022
Goede vrijdag: 15-04-2022
Tweede Paasdag: 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 + 27-05-2022
Tweede Pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 25-07-2022 t/m 02-09-2022

Studiedagen/-morgens/-middagen: de leerlingen zijn dan vrij
Onder het kopje Activiteiten kalender vindt u een extra documentje met allerlei studiedagen, studiemiddagen en
extra vrije middagen!!

Andere vrije dagen/uren:
De leerlingen hebben daarnaast misschien nog een aantal vrije middagen of uren in het schooljaar.
Zie hierboven en evt. de Nieuwsbrieven die per 2 weken uitgebracht worden!

Wat weten we zeker ….
Op vrijdag 24  december 2021, vrijdag 25 februari 2022 en vrijdag 22 juli 2022 zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij van school!

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens