ga naar   Obase
Kinderopvang

Kinderopvang, VSO (Voorschoolse opvang) en BSO(Buitenschoolse opvang) op OBS Duiveland.
Op OBS Duiveland is er sinds 2018 sprake van VSO en BSO op school.
Per augustus 2019 is daar ook Kinderopvang bij gekomen.
De Kinderopvang VSO en BSO worden geregeld door onze partner KIBEO.

Voor de eerste informatie kunt u terecht op de website van Kibeo:
www.kibeo.nl
Overige gegevens:
Kibeo  Stationspark 2  4462 DZ Goes  0031(0)113 760250  info@kibeo.nl

Vestiging Nieuwerkerk.
Op onze vestiging in Nieuwerkerk worden de bovengenoemde diensten dus aangeboden.
Onze contactpersoon en Unitmanager is Mevr. Marleen van ’t Hof.
Tel.nr. 06 86808448
Met haar neemt u contact op om zaken af te spreken m.b.t. onze vestiging

Onze contactgegevens