ga naar   Obase
Ouderraad OBS Duiveland

Ook OBS Duiveland heeft een ouderraad voor onze school in Nieuwerkerk.
De ouderraad zorgt o.a. voor allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Meestal bestaat deze raad uit zo’n 5/6 ouders/verzorgers. Jaarlijks organiseren de ouderraden activiteiten waaronder Sinterklaas, de Kerstviering en andere extra activiteiten, die soms ook extra geld in het laatje brengen. Tevens int een ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage waarvan diverse activiteiten worden bekostigd.
De ouderraad houdt geen jaarlijkse ouderavond meer op school maar over een afgelopen jaar wordt u schriftelijk geïnformeerd via een jaarverslag! Heeft u vragen of wilt u meer weten, laat het dan weten bij de ouders/verzorgers van de ouderraad.

De ouderbijdrage
Een ouderraad en de leerkrachten organiseren extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de vrijwillige ouderbijdragen wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze vrijwillige bijdrage zullen activiteiten niet door kunnen gaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
• € 42,50 per leerling per schooljaar
• Bij deelname aan schoolkamp groep 7/8: € 67,50 per leerling per schooljaar

Men ontvangt over deze bijdrage bericht van de ouderraad.

Ouderraad leden:
* Lia van der Zwet, voorzitter
* Sigrid den Boer, secretaris
* Monique de Goede, penningmeester
* Marjolein Stouten
* Garance Meijer
* Gerrit van Loon
* Danielle van Strien
* Nadine Rikhof

Afgevaardigde Ouderraad personeel:
* Elly Hartoog
* Ellen Boot

Onze contactgegevens