ga naar   Obase
Recent nieuws
Blijf op de hoogte

Deze maand:

Juni 2022:
In juni van alles te doen, schoolkamp met groep 7/8, schoolreis groep 1 /2 en schoolreis groep 3 t/m 6, 
de schoolfotograaf op bezoek, kijken op het Voortgezet onderwijs voor groep 8. Een moestuin opgezet door
groep 1/2 samen met Juf Astrid en Juf Simone. En natuurlijk ook toetsen maken, rapporten krijgen.
Al met al een enerverend maandje, waarin de ouderraad ook weer zijn rol kon spelen na 2 jaar Corona.

Mei 2022:
Mei is traditioneel de maand van veel vrije dagen. Meivakantie, Hemelvaart enz.
er werd deze maand dus gewoon gewerkt. Wel heeft de school i.s.m. Kibeo een start gemaakt met
het inrichten van het bovenlokaal, zodat en school en BSO daar terecht kunnen.

April 2022:

Ook in april werd er natuurlijk hard gewerkt. Voor groep 8 betekende het ook de maand
van de IEP Eindtoets. Deze duurde 2 dagen. Verder vierden we op 22 april Koningsdag
op school. Groep 1 t/m 4 deed het op en rond de school.
Groep 5 t/m 8 ging op de fiets naar Oosterland om het daar te vieren samen met de Oosterburcht
uit Oosterland en de christelijke school Op Dreef uit Bruinisse.
Het was daar een zeer geslaagde dag.

Maart 2022:
De voorjaarsvakantie is weer achter de rug en direct daarna vonden de gesprekken over het 1e rapport plaats.
Gedeeltelijk nog digitaal, maar de meeste ouders/verzorgers kwamen toch weer voor het eerst op school voor de gesprekken.
Verder hebben ook de gesprekken met de groep 8 leerlingen en hun ouders / verzorgers plaatsgevonden over het advies voor Voortgezet onderwijs.
Alle groep 8 leerlingen weten nu welk vervolgniveau het wordt en op welke school ze hun Voortgezet onderwijs loopbaan gaan starten.

Februari 2022: 
De meeste kinderen zijn weer terug op school. Door de quarantaines op school enz. hebben we het afnemen van de Cito toetsen wat verlegd.
Inmiddels zijn we daar nu druk mee bezig om aan het eind van de maand toch het eerste rapport uit te kunnen reiken.

Januari 2022:
Corona op school.
Na de kerstvakantie mochten we weer lekker naar school.
De eerste week ging dat goed, maar daarna kwam Corona op bezoek op school:(
Dat betekende eerst een paar dagen zelf werken thuis voor groep 7 / 8. Daarna moesten er zelfs
2 combinatiegroepen in quarantaine en zaten op enig moment 82 van de 112 kinderen thuis.
Gelukkig kwam aan het einde van de maand iedereen weer langzaam aan terug op school.

December 2021:
3 december …Sint op bezoek!
De Sint en zijn pieten waren in het land,
En zij bezochten gelukkig ook OBS Duiveland.
Het was door Corona wel op een aangepaste manier,
Maar dat deerde de kinderen geen zier.
Ze traden op, speelden toneel en hadden het naar hun zin,
En op het eind zat er er voor ieder kind ook nog een cadeautje in!

November 2021:
Nationaal Schoolontbijt!
Op vrijdag 5 november deed de school wederom mee aan het Nationaal Schoolontbijt!
We kiezen er voor om mee te doen aan deze activiteit omdat daarmee het belang van een goed ontbijt
nog eens wordt belicht !
De ouderraad ons weer geholpen om dit allemaal te laten slagen. Dank daarvoor!

Oktober 2021:
Oktober is standaard de maand waar de Kinderboekenweek in valt.
Ook dit jaar hebben we daar weer aandacht aan besteed!
Het thema was dit jaar: Worden wat je wil!!

Braamfeest dit keer in Oktober!
Gelukkig konden we ondanks Corona wel het Braamfeest vieren.
We moesten het deze keer wel zonder publiek doen!!
Maar alles is voor de ouders /verzorgers gefilmd.
Dit jaar hadden we weer leuke hulp; Bandevent maakte de dag mede met ons zeer geslaagd!

September 2021:
Op maandag 6 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen.
Wederom met 4 combinatiegroepen, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
We starten het jaar met een nieuwe juffrouw voor Groep 7/8, Juf Jeanine van Langeraad gaat op vrijdag werken in deze groep.

Op de 1e vrijdag van het jaar, 10 september, was er direct een activiteit!!!
Groep 5 t/m 8 heeft meegewerkt aan een fantastische computeranimatie m.b.t. het milieu.
Zie voor beelden en foto’s de nieuwsbrieven. Act as One!

Op de 2e vrijdag van het jaar, 17 september, was er ook een activiteit!
De groepen 5 t/m 8 gingen naar Zierikzee met de bus en bekeken daar een kinderfilm, dit alles in het teken van
het evenement in Zeeland. FILM BY THE SEA!

Blijf op de hoogte

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens