ga naar   Obase
Welkom op de website van OBS Duiveland Nieuwerkerk

Onze school in het kort...

OBS Duiveland bestaat sinds 2016/2017 weer uit 1 school, namelijk de school in Nieuwerkerk. En heet dan ook OBS Duiveland Nieuwerkerk. OBS Duiveland Sirjansland, voorheen de nevenvestiging is namelijk vanwege een te gering aantal leerlingen per 1 augustus 2016 gesloten. Beide scholen waren gefuseerd sinds 1996.

Met respect voor de dorpscultuur werkt de school samen met de andere school in het dorp en de overige verenigingen en stichtingen. OBS Duiveland wil daarbij vooral een open, duidelijke en fijne school zijn voor allen die erbij betrokken zijn.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

De schoolgids

Via deze schoolgids informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Misschien is deze schoolgids de eerste kennismaking met de school, misschien kent u de school reeds uit verhalen van andere ouders/verzorgers of misschien zit uw kind of één van uw kinderen al op OBS Duiveland. In ieder geval hopen we dat de schoolgids u de informatie geeft die u wenst. We hebben een schoolgids gemaakt die informatie geeft over belangrijke adressen, schooltijden, de organisatie enz. maar in ieder geval over de activiteiten zoals die op school worden uitgevoerd en plaatsvinden. Verder beschrijven we hoe de kwaliteit op school gegarandeerd wordt en op welke wijze de resultaten van de leerlingen worden vastgesteld en worden besproken met ouders/verzorgers. Ook vindt u in de schoolgids wanneer de vakanties plaatsvinden en de evt. andere vrije dagen of uren binnen dit schooljaar. Voor verdere informatie verwijzen we u voor de meest recente informatie naar de nieuwsbrief, die tweewekelijks wordt uitgebracht en ook op deze site te vinden is.

schoolgids 2022-20023

Onze contactgegevens