ga naar   Obase
Het team
groep 1/2 juf Elly Hartoog

juf Astrid v/d Graaf
groep 3/4 juf Marleen van Dillen

juf Irene van der Sleen
groep 5/6 juf Ellen Boot

juf Sandra Bruggeman
groep 7/8 meester Maurice Brul
Locatiedirecteur
OBS Duiveland
Jacco Folmer
Onderwijs assistenten
Alle groepen
Juf Simone van der Veen

Meester Patrique de Jonge
Sociaal-Emot. coördinator
ICT coördinator
Ib-er en Snappet coördinator
Sandra Bruggeman
Maurice Brul
Marleen van Dillen

Onze contactgegevens