ga naar   Obase
Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden:
De schooltijden van OBS Duiveland zijn sinds 2018/2019 als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 5 gelijke dagen model voor alle groepen.
’s Morgens: 8.30 uur tot 12.00 uur
Lunch: 12.00 uur tot 12.45 uur
’s Middags: 12.45 uur tot 14.15 uur

Vakanties 2018/2019 :
Herfstvakantie: 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: 04-03-2019  t/m 08-03-2019
Goede vrijdag: 19-04-2019
Tweede Paasdag: 22-04-2019
Meivakantie: 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart: 30-05-2019 + 31-05-2019
Tweede Pinksterdag: 10-06-2019
Zomervakantie: 08-07-2019 t/m 16–08-2019

Studiedagen/-morgens/-middagen: de leerlingen zijn dan vrij
Vrijdag 28 september 2018(Obase)
Woensdag 7 november 2018
Dinsdag 19 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019(Obase)
Vrijdag 5 april 2019
Dinsdag 18 juni 2019
Maandag 24 juni 2019(Obase)

Andere vrije dagen/uren:
De leerlingen hebben daarnaast misschien nog een aantal vrije middagen of uren in het schooljaar. Dit zijn vaak ingelaste studiemiddagen voor het team. Deze vrije middagen en uren worden aan de ouders/verzorgers aangegeven via de 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Al wel bekend:
Op vrijdag 21 december 2018, vrijdag 1 maart 2019 en vrijdag 5 juli 2019 zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij van school!

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens