ga naar   Obase
Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden:
De schooltijden van OBS Duiveland zijn in 2019/2020:
Maandag t/m vrijdag: 5 gelijke dagen model voor alle groepen.
’s Morgens: 8.30 uur tot 12.00 uur
Lunch: 12.00 uur tot 12.45 uur
’s Middags: 12.45 uur tot 14.15 uur

Vakanties 2019/2020:
Herfstvakantie: 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 24-02-2020  t/m 28-02-2020
Goede vrijdag: 10-04-2020
Tweede Paasdag: 13-04-2020
Meivakantie: 20-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart: 21-05-20 + 22-05-2020
Tweede Pinksterdag: 01-06-2020
Zomervakantie: 13-07-2020 t/m 21-08-2020

Studiedagen/-morgens/-middagen: de leerlingen zijn dan vrij
Woensdag 6 november 2019
Vrijdag 15 november 2019 (Obase)
Dinsdag 19 februari 2019
Vrijdag 6 maart 2020 (Obase)
Woensdag 11 maart 2020
Donderdag 18 juni 2020

Andere vrije dagen/uren:
De leerlingen hebben daarnaast misschien nog een aantal vrije middagen of uren in het schooljaar. Dit zijn vaak ingelaste studiemiddagen voor het team. Deze vrije middagen en uren worden aan de ouders/verzorgers aangegeven via de 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Al wel bekend:
Op vrijdag 20 december 2019 en vrijdag 10 juli 2020 zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij van school!

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens