ga naar   Obase
Tips voor thuis!

Tip 1:
Wist u dat voorlezen goed is voor de woordenschat van alle kinderen en dat veel kinderen voorlezen ook gewoon leuk vinden! Dus voorlezen helpt mee aan een goede taalontwikkeling!

Tip 2:
Vraag aan uw zoon/dochter of ze de inlogcode van de rekentuin weten, op deze manier kunnen de kinderen ook thuis oefenen op de computer met allerlei rekenopgaven. Het programma wordt ook op school gebruikt!

Tip 3:
Het is voor kinderen goed om regelmatig te fietsen, het is goed voor de conditie en een kind went eraan. Dat komt dan weer goed uit met het zicht op bijv. het voortgezet onderwijs en zaken als schoolkamp en/of schoolexcursies.

Onze contactgegevens